Phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong Số Đỏ

Phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong Số Đỏ ===================== Đối với thể loại văn học hiện thực, đa phần nội dung của nó là sự không đồng thuận và phê phán hiện thực xã hội thông qua các nhân vật chính, điển hình và  nổi bật. Phân tích nhân vật Xuân Tóc đỏ […]

Phân tích 4 khổ cuối bài đoàn thuyền đánh cá

Phân tích 4 khổ cuối bài đoàn thuyền đánh cá ============================================ Trong không khí phấn khởi thi đua xây dựng Xã hội Chủ nghĩa của toàn miền Bắc, nhà thơ Huy Cận đã có dịp đặt chân tới Hòn Gai. “ Đoàn thuyền đánh cá được ra đời trong dịp này, thể hiện sự hào […]

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong học tập

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong học tập ==================================== Học tập là một trong những sự nghiệp, hành trang quan trọng để mỗi người chúng ta tích lũy những kiến thức cơ bản và cần thiết để bước vào đời. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, ở nhiều trường học, cơ […]

Tình huống truyện trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”

Tình huống truyện trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu (Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích tình huống truyện trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu (Bài văn phân tích của một bạn học sinh giỏi Văn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ). BÀI LÀM […]

Bình luận ý kiến sau: Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí

Bình luận ý kiến sau: Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí (Văn mẫu lớp 11) – Em hãy bình luận ý kiến sau: “Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí” (Bài văn bình luận của bạn Kiều Minh Trang lớp 11C1 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). BÀI LÀM […]