Giải thích và chứng minh câu nói đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công

Giải thích và chứng minh câu nói đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công

=======================

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công là 14 chữ vàng được Bác Hồ đúc kết lại thành khẩu hiệu cho dân tộc. Theo đó, mối quan hệ giữa “đoàn kết” và “thành công” được khắc họa một cách rõ nét. Có sức mạnh từ khối đại đoàn kết, chúng ta sẽ hoàn thành tất cả mọi việc, kể các các công việc lớn lao nhất. Và ngược lại, một dân tộc thiếu đoàn kết là một dân tộc thất bại. Đây chính là bài học sâu sắc mà mỗi người cần ý thức để điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình.

Đoàn kết là gì? Đoàn kết được hiểu là sự gắn kết chặt chẽ với nhau, là tinh thần tương thân tương ái giữa người và người. Chính sự gắn kết này tạo thành sức mạnh to lớn hơn rất nhiều giúp con người thành công trong nhiều nhiệm vụ. Đây chính là mối quan hệ biện chứng giữa đoàn kết và thành công. Cụ thể, có đoàn kết sẽ có được thành công và ngược lại.

Chúng ta có thể thấy được sức mạnh của khối đoàn kết qua các câu ca dao tương tự như: một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hoặc các câu chuyện khuyên con người nên đoàn kết như câu chuyện bó đũa,….Đây đều là những đúc kết quan trọng mà ông bà ta để lại nhằm hướng con cháu noi theo.

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta cũng cho thấy vai trò và tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân. Dù là một quốc gia bé nhỏ, song chúng ta có thể tự hào bởi nhiều chiến công hiển hách. Chúng ta có thể kể đến là các cuộc chiến chống quân xâm lược phương Bắc vào thời bà Trưng, bà Triệu. Vào thời Trần chúng ta có 3 lần đánh đuổi quân Nguyên; thời Lê đánh đuổi giặc Minh.

Hay gần đây là cuộc chiến chống chế độ thực dân Pháp đưa đất nước thoát khỏi cảnh bị đô hộ. Sau đó là cuộc kháng chiến trường kỳ nhằm thống nhất đất nước, non sông quy về một mối. Các thắng lợi trên chắc chắn sẽ không xuất hiện nếu thiếu sự đoàn kết một lòng giữa quân và dân trong cả nước.

Không chỉ trong chiến tranh tinh thần đoàn kết mới phát huy sức mạnh vốn có của nó. Chúng ta có thể thấy các hoạt động khác như phòng chống thiên tai; xóa đói giảm nghèo; xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa; …đều cần rất nhiều sự chung tay chung lòng từ mọi người.

Đặc biệt hiện nay chúng ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp 4.0. Có rất nhiều cam go, thử thách đang đợi ở phía trước. Do đó, bài học về tinh thần đoàn kết một lần nữa được nhấn mạnh nhằm đưa đất nước ngày càng đi lên.

 Ở phạm vi nhỏ hơn như gia đình, nhà trường, doanh nghiệp. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những việc như: yêu thương giúp đỡ nhau giữa anh chị em trong gia đình; đoàn kết giữa các thành viên trong lớp học; hỗ trợ nhau trong việc,…Có như vậy thì chúng ta mới có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên đường đi. Mỗi gia đình, tổ chức sẽ là một tế bào khỏe mạnh của xã hội. Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.

Nhận thức được vai trò quan trọng của đoàn kết, sức mạnh từ khối đại đoàn kết là điều kiện cần. Từ đó mỗi cá nhân sẽ ý thức được vai trò, điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Giúp tạo nên một khối thống nhất, đủ khả năng hoàn thành mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt ở thế hệ trẻ thì tinh thần này cần được giữ gìn và phát huy tối đa. Bởi đây chính là thế hệ góp sức chính trong nhiệm vụ đưa đất nước ngày càng giàu mạnh.

Post Author: adminhtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *