soan-bai-tai-lau-hoang-hac-tien-manh-hao-nhien-di-quang-lang

Soạn bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

(Soạn văn lớp 10) – Soạn bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng. Bức chân dung của Lí Bạch trong cảnh tiễn biệt Mạnh Hạo nhiên đi nhậm chức ở Quảng Lăng với tâm trạng  buồn. bồi hồi, bịn rịn và đầy lưu luyến. Đề bài: Soạn bài Tại lầu Hoàng […]