phan-tich-van-ban-phong-cach-ho-chi-minh

Phân tích văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà

Đề bài: Dựa vào văn bản em hãy trình bày cảm nhận của mình về trí tuệ sâu rộng, uyên thâm và lối sống bình dị mà thanh cao của Hồ Chí Minh. Bài làm Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam giờ đây không còn nữa nhưng tầm […]

ban-ve-phong-cach-ho-chi-minh

Phong cách Hồ Chí Minh

Đề bài: Hãy bàn về phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Anh Trà in trong cuốn “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam”. Bài làm Trong mỗi kì đại hội Đảng hay tại bất cứ một bài học đạo đức nào, chúng ta […]